vervormd – distorted

distorted 1, 2020, etch
verschoven 1, 2020, ets
distorted 2, 2020, etch
verschoven 2, 2020, ets
distorted 3, 2020, etch
verschoven 3, 2020, ets
distorted 4, 2020, etch
verschoven 4, 2020, ets
distorted 5, 2020, etch
verschoven 5, 2020, ets

Distorted are a series of preparatory etches made before printing the larger work: a sense of place. Exploring how the representation of ourselves is often distorted to others, but maybe also to ourselves?

Vervormd is een series portretten als voorbereiding voor het grotere werk: a sense of place. Hier ben ik bezig met vragen rondom hoe we onszelf weergeven en of deze weergave klopt, voor anderen en ook voor onszelf?