a sense of place

a sense of place, 2020, etch on paper, 80×45 cm
a sense of place, 2020, etch on paper, 50 x 45

These large 2D etches are based on the combination of portraits, urban and landscape views. This work centres around the themes of identity, personal boundaries and how the close proximity to others creates a movement either to be closer and less separated from each other or a step in the other direction; to want more space, more distance, less proximity and more nature. The questions raised or addressed by this work regard; what do we show others of ourselves and what do we withhold? What do I not see of you that defines who you are the present moment? How does our relationship the city get entangled in how you define who you are?

Dese grotere etsen zijn gebaseerd op het combineren van portretten met stads en plattelands aangezichten. Deze werken gaan of identiteit, persoonlijke grenzen en hoe de nabijheid van anderen er voor zorgt dat we dichter bij of verder weg van anderen willen zijn. Wat laten we zien van onszelf en wat houden we achter? Hoe draagt onze verbinding met de plek waar we wonen bij aan hoe we onszelf defineren?