Over

Eve Dumas studied 3 dimensional fine arts at the Royal Academy of Art The Hague and works in her fine arts studio in Friesland in The Netherlands.

Eve Dumas studeerde 3 dimentionale beeldende kunst aan de koninklijke academie van beeldende kunsten in den haag. Daar behaalde zij haar diploma als autonoom beeldend kunstenaar in 2007. Als beeldend kunstenaar woont en werkt zij in Friesland.

All work on this website is original art work by eve dumas (unless otherwise stated) and the work and all photographs are intellectual property of eve dumas and are copywrited. Use of the images may be obtained by contacting the artist directly. Any behaviour as a result of viewing the website and its contents is the responsibility of the viewer. Having said this I wish any viewers inspiration and creativity.

Alle kunstwerken op deze site zijn van eve dumas (tenzij anders vermeld) en alle werk en foto’s daarvan van intellectueel eigendom van eve dumas en vallen onder copywrite. Gebruik van deze foto’s kan worden verkregen door de kunstenaar zelf te benaderen. Gedrag voorkomend uit het bekijken van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de kijker. Dit gezegd hebbende wens ik iedereen inspiratie en creativiteit toe.