White memory

De coronapandemie heeft Nederland en de zorg hard getroffen. Er hebben zich vele uitdagingen voorgedaan in zowel negatieve als positieve zin. We hebben patiënten verloren maar zijn ook gegroeid. Dit kunstwerk is een herdenking aan de inzet van de medewerkers in ziekenhuis Tjongerschans die samen hebben gewerkt om de beste zorg te leveren voor iedere patiënt. Het werk symboliseert de warmte en gedrevenheid waarmee de medewerkers zich hebben ingezet. Het is gemaakt van vilt dat de hexagoonvorm heeft van de huisstijl van Tjongerschans. Geïnspireerd door de natuur verwijst deze zeshoek naar verbindende bouwstenen. Het vilt is gemaakt van 100% gerecyclede versleten uniformen van ziekenhuismedewerkers. 

The worldwide corona pandemic has hit many counties severely. In The Netherlands it hit both society and the care services hard. It presented many challenges in both a negative but als positive way. We lost patients and at the same time there was room for growth. The artwork is a memorial to all of the efforts made by the employees of the Tjongerschans Hospital, who worked together to provide the best care for every patient. The work symbolises the warmth and drive with which individuals came together. The work uses the hexagon from the Tjongerschans logo. Inspired by nature it is a reference to building blocks that unite. The vilt with which they are made is 100% recycled worn uniforms of care workers.