Honey bee – completed art print lino reduction cut, in three colours

#art, afgerond, lino print, nature art

Honing bij – lino print afgerond

honey bee, three colour reduction lino print
final reduction of the lino
laatste kleur gereed om af te drukken met de drukpers
final prints are ready – all three colours applied
meerdere drukken geslaagd – alle drie de kleuren afgedrukt