Grey bee lino cut reduction print

#art, afgerond, lino print, nature art
grey bee, 2019
grijze bij, 2019
multiple prints of the grey bee
meerdere prints van de grijze bij
1st layer ready for the final layer of ink in black after having prepared the final reduction
1e laag in grijs, klaar voor de laatst laag zwarte ink na de laatste reductie